söndag 8 januari 2012

Vinter- och vårprogram 2012

 Dala - Borgunda - Högstena

Hembygds- & Fornminnesförening


Söndagen den 15 januari
Sillunch i Borgunda. Vi träffas som vanligt kl. 13.00 i bygdegården. Liksom förra året har vi beställt litet julbord av Ulrika Larsson. Underhållning av
Britt-Mari Stridh, Falköping som sjunger och spelar dragspel.
Mat och underhållning kostar 150 kr per person.

Föranmälan till Siv Björk  tel. 451357 och Eivor Lindberg tel. 451027 senast den 11 januari.


Söndagen den 18 mars
Årsmöte i Högstena bygdegård kl. 18.00.
Carl-Eric Gabrielsson berättar och visar bilder från en resa till Egypten med båtresa på Nilen.  Särskild kallelse utgår.


April
Röjning i Boket, tid efter rundringning

Tisdagen den 10 april   
Besök på Skaraborgs Tingsrätt i Skövde.
Samling vid huvudingången kl. 19.00. Den ligger mot GöteborgsOperan,
f.d Erik Ugglas skola.  Samåk gärna.
Tingsrätten bjuder på automatkaffe. Tag med eget fikabröd om så önskas.

Måndagen den 21 maj
Besök hos Ingegerd och Anders Schönborg, Hjällsbo Borgunda.
Textil- och fotokonst.  Samling där kl. 19.00.

Lördagen den 30 juni och söndagen den 1 juli Sommarkyrka/sockendagar i Högstena


Välkommen att deltaga i våra    aktiviteter/Styrelsen     

Välkommen med som medlem i
vår hembygdsförening.
Årsavgift 50 kr för enskild och
100 kr för familj.
Inbetalas till vårt bankgiro 5487-9341
Ange avsändare med adress.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar