onsdag 8 januari 2014

Sillunchen 2014

Söndagen den 19 januari kl 13.00 i 
Borgunda bygdegård

Mat och underhållning av trubadur...

Lottförsäljning...

160 Kr per person

Föranmälan senast 14 januari till:

 Siv Björk tel. 451357 alt. Eivor Lindberg tel. 451027