tisdag 10 april 2012

Studiebesök på Skaraborgs Tingsrätt 10 april 2012...

Drygt 20 medlemmar samlades på Skaraborgs Tingsrätt i Skövde. Under ca 2 tim fick vi information om verksamheten samt det nya tingshuset... Mycket trevligt och intressant...

Av säkerhetsskäl fick vi ingen rundvandring utan husets interiör visades i ett bildspel...  Entrén


 Anders Eklind


 Det nya vapnetAvtackning


Styrelsemöte 3 april 2012

Styrelsen konstituerade sig samt diskuterade kommande program för sommaren/hösten 2012... Fika var det som vanligt...

Några bilder....