söndag 26 oktober 2014

Fornminnet i Dala


Lördagen den 25 okt förseddas den renoverade gånggriften mellan Nolgården och Sunnagården i Dala med en skylt.

lördag 27 september 2014

måndag 22 september 2014

Transformatorstation i Borgunda...

Underhållsarbete på transformatorstation i Borgunda, som hembygdföreningen äger, pågår just nu.
Lennart Daremark, Anders Linnarsson och Inge Gustavsson målar och byter fasadbrädor som är dåliga. 

Bra jobbat !


onsdag 8 januari 2014

Sillunchen 2014

Söndagen den 19 januari kl 13.00 i 
Borgunda bygdegård

Mat och underhållning av trubadur...

Lottförsäljning...

160 Kr per person

Föranmälan senast 14 januari till:

 Siv Björk tel. 451357 alt. Eivor Lindberg tel. 451027